Kennismaking
Op elk moment kunt u contact opnemen of langskomen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit vrijblijvende gsprek kan meestal een indicatie gegeven worden of wensen en middelen op elkaar aansluiten. Soms vindt de kennismaking plaats op kantoor, meestal op de locatie.
Kostenindicatie
U krijgt een opstelling van de werkzaamheden die wij voor u doen en een bijhorende urenindicatie. Na 1 of 2 gesprekken wordt dit definitief gemaakt. Onze werkzaamheden bestaan steeds uit 3 onderdelen waar u apart opdracht voor geeft: ontwerpfase, bouwvoorbereiding en uitvoeringsfase.
Ontwerpfase
Stapsgewijs wordt het plan verfijnd, zowel op het gebied van het ontwerp als op het gebied van de bouwkosten. In een aantal gesprekken die hiervoor nodig zijn wordt hiermee een definitief ontwerp bereikt.
Bouwvoorbereidingsfase
Indien vergunningsplichtig wordt het plan geschikt gemaakt voor een omgevingsvergunning. Na indiening kan de wachttijd gebruikt worden om het plan klaar te maken voor de aannemerskeuze; de besteksfase. Na akkoord van de gemeente en overeenstemming met de aannemer kan de aannemersovereenkomst worden gesloten.
Uitvoeringsfase
In de meeste gevallen wordt ook de uitvoering door ons begeleid. Dit kan tevoren afgesproken worden. In een enkel geval wordt gekozen voor begeleiding op afroep.
Algemeen
De inzet van ons bureau is in vrijwel alle gevallen kostenbesparend. Met een juiste voorbereiding worden verrassingen voorkomen. De bouw kan vlot doorlopen en het eindresultaat biedt een waardevast object waar u met plezier gebruik van kunt maken.     Lukas de Jong, november 2014.
  • opdrachtgever
  • hart van het gebouw
  • speelse architectuur
  • duurzaam
  • tijdbestendig