restauratie
  • Burgemeester Norbruislaan 17, Utrecht
  • Nieuwegracht 75, Utrecht
  • Nieuwegracht 11, Utrecht
  • Oudegracht 183, Utrecht
  • Keizerstraat 35, Utrecht
Het is van het eerste belang om een monumentaal gebouw goed te leren kennen. Een degelijke inmeting zonder automatische scan-apparatuur is tevens een onderzoek naar de bouwkundige staat van het gebouw. Ook archiefonderzoek, contacten met afd. archeologie en vorige gebruikers dienen de informatieverstrekking. Met een complete tekening van de bestaande situatie kunnen veel gerichter de nodige en de wenselijke ingrepen in beeld gebracht worden. Ondersteuning bij het vinden van subsidiestromen behoort ook tot onze taak.