nieuwbouw
In het ontwerp van nieuwbouw wordt tijdbestendigheid nagestreeft, zodat het gebouw na lange tijd nog actueel is.